เรื่องน่าสนใจ

สวัสดีปีใหม่ 2563 Happy New Year 2020

สวัสดีปีใหม่ 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563
Happy New Year 2020

ด้วยพระคุณแห่งพระรัตนตรัย และพระคุณของสรรพมงคลทั้งปวงที่ท่านเคารพนับถือ จงเป็นแรงบันดาล เป็นเดช เป็นพละ ให้ทุกท่าน

ประสบแต่ความสุข ความปลอดภัย ความมั่งคั่ง ความมั่นคง ความร่ำรวย จงเกิดมีแด่ทุกท่านตลอดปีใหม่และตลอดไป

และบรรดาความปราถนาทั้งมวลอันถูกต้องชอบธรรมของทุกท่าน จงประสบความสำเร็จในเร็วพลัน

ขอทุกท่าน จงมีแต่จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา มีมิตรภาพที่งดงาม ไม่มีศัตรูหมู่มาร ไม่มีคู่อาฆาตแค้นใด ๆ ตลอดไป

ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

โรงงานน้ำดื่มเพียวริ ปทุมธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี เพียวริตี้
72/33 หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก
อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160
โทร 0 2581 5732
แฟ็กซ์ 0 2581 7534
www.pureriwater.com