เรื่องน่าสนใจ

แจ้งกำหนดวันหยุดเทศกาล วันสงกรานต์ปี 2562

กำหนดวันหยุดเทศกาล วันสงกรานต์ปี 2562
เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ
หจก.พี แอนด์ พี เพียวริตี้ ขอแจ้งเทศกาลวันหยุดสงรานต์ ประจำปี 2562 ดังนี้  หจก.พี แอนด์ พี เพียวริตี้  จะหยุดผลิตและบริการจัดส่งน้ำดื่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 – 16 เมษายน 2562 และจะเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562
จึงเรียนแจ้งมายังทุกท่านทราบ และรบกวนสั่งสต็อกสินค้า (น้ำดื่ม)ให้เพียงพอสำหรับบริการลูกค้าของท่านในช่วงวันหยุดดังกล่าว เพื่อความสะดวกและให้การบริการเป็นที่ประทับใจของท่านมากที่สุด กรุณาสต็อกสินค้าและสั่งสินค้าล่วงหน้าภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
หจก.พี แอนด์ พี เพียวริตี้