รับผลิตน้ำดื่ม โดยโรงงานมาตรฐาน GHPs HACCP

ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสั่งผลิตน้ำดื่มกับโรงงานน้ำดื่มเพียวริ ปทุมธานี โรงงานผลิตน้ำดื่มมาตรฐานสากล ได้รับ อย. จากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับมาตรฐาน GHPS & HACCP โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) ลูกค้าสามารถสั่งผลิตน้ำดื่มตามไซส์ที่ต้องการ ทางโรงงานพร้อมบริการผลิตน้ำดื่มสำหรับทุกหน่วยงาน ขั้นต่ำในการผลิต 500 แพ็คขึ้นไป ส่งฟรีในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

1. การสั่งผลิต โรงงานรับผลิตขั้นต่ำ 500 แพ็คขึ้นไป   (ทุกขนาด)

    – น้ำดื่มขนาด 350 ML./cc  1 แพ็คมี 12 ขวด

    – น้ำดื่มขนาด 500 ML./cc  1 แพ็คมี 12 ขวด

    – น้ำดื่มขนาด 600 ML./cc  1 แพ็คมี 12 ขวด

    – น้ำดื่มขนาด 1500 ML./cc 1 แพ็คมี 6 ขวด

(Millilitre (ML.)=มิลลิลิตร (มล.), Cubic Centimetre=ลูกบาสก์เซนติเมตร (cc) เป็นชื่อมาตรวัดของเหลวที่ใช้เรียกแทนกันได้)

2. การพิมพ์ฉลาก

    – พิมพ์ขั้นต่ำ 50,000 ชิ้น

    – แต่ละขนาด จะแยกกัน ไม่สามารถพิมพ์ฉลากแบบเดียวแล้วใช้กับขวดขนาด 350, 500, 600, 1500 ร่วมกันได้

    – ค่าพิมพ์ฉลาก จะขึ้นอยู่กับขนาดของฉลาก (ตามรูปแบบของขวด) มีแบบมาตรฐาน และแบบเต็มขวด ราคาแตกต่างกัน

    – เมื่อผลิตแล้ว ทางเราจะเก็บฉลากไว้เพื่อรองรับการผลิตน้ำดื่มสำหรับท่านจำนวน 50,000 ขวด/ครั้งที่ผลิต (ไม่ควรปล่อยให้ฉลากไม่ใช้งานเกิน 1 ปี/ควรผลิตให้หมดใน 1 ปี เพื่อความสวยงาม)

    – เมื่อฉลากใกล้จะหมด เราจะส่งใบเสนอราคาเพื่อให้ท่านอนุมัติพิมพ์เป็นคราว ๆ ไปสำหรับการผลิตครั้งต่อไป

   -ฉลากของท่านที่เหลืออยู่ ต้องใช้ผลิตที่โรงงานของเราเท่านั้น เพื่อรับประกันคุณภาพที่ไว้วางใจได้ ลูกค้าไม่สามารถนำออกไปให้ที่อื่นผลิตได้

3. แม่พิมพ์/บล็อกสี
    ท่านสามารถเลือกพิมพ์ฉลากกี่สีก็ได้ (1-6 สี)  ค่าบล็อกฉลากจ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น  เว้นแต่ออกแบบฉลากใหม่ โดยทั่วไป ค่าแม่พิมพ์สีละ 3,500 บาท

4. ราคาน้ำดื่ม  ราคาน้ำดื่ม ขึ้นอยู่กับรูปทรงขวด, ความหนาของขวด, ปริมาตรน้ำ และจำนวนการสั่งผลิต รวมถึงสัญญาและจำนวนที่แน่นอนในการผลิตแต่ละเดือน/ปี

5. ระยะเวลาในการผลิต  30 วัน  เมื่อ:
        5.1 ได้รับคำสั่งซื้อ/ได้เงินมัดจำ 50% ของราคา และได้รับอนุมัติแบบฉลากจากท่านเรียบร้อยแล้ว
        5.2 ได้รับเลขที่ อย.
ทางเราจะทำเรื่องขอเลขสารบบอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับน้ำดื่มยี่ห้อของท่าน, ออกแบบฉลาก (ส่งให้ท่านตรวจสอบและอนุมัติก่อนทำบล็อกพิมพ์) , ดำเนินการผลิต และส่งมอบน้ำดื่มให้ท่าน

6. รายการที่เรามอบให้ฟรี
    – ออกแบบฉลากติดขวดน้ำ
    – ดำเนินการขอเลข อย.พร้อมค่าธรรมเนียม
    – หุ้มพลาสติกแพ็คให้ท่าน (12 ขวดแพ็ค/6 ขวดแพ็ค)

     ฉลากน้ำดื่ม ท่านสามารถออกแบบเบื้องต้นเองได้ แล้วส่งไฟล์ .Ai (Illustrator file) , ในฉลากขวดน้ำดื่ม ต้องมีข้อมูลโรงงานของเราผู้ผลิตด้วย ไม่เช่นนั้น เราไม่สามารถผลิตให้ท่านได้

7. การจัดส่ง

    -จัดส่งฟรี ใน กทม. และปริมณฑล
    -หากสถานที่จัดเก็บของท่านไม่เพียงพอ ทางโรงงานสามารถทยอยส่งให้ท่านทีละ 200-400 แพ็คได้ (มีค่าบริการจัดส่ง เที่ยวละ 2,000 บาท)

8. ในการสั่งผลิตครั้งต่อ ๆ ไป
เมื่อน้ำดื่มของท่านใกล้จะหมดแล้ว ท่านสามารถสั่งผลิตล่วงหน้า  10 วัน ทางเราจะดำเนินการผลิตและส่งให้ท่านได้ทันที

9. พลาสติกหุ้มฝาขวด
โรงงานของเรา ได้ยกเลิกการหุ้มพลาสติกฝาขวด (Cap Seal) สำหรับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามนโยบายและการขอความร่วมมือของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. การชำระเงิน
     ชำระมัดจำในวันสั่งผลิต 50% และชำระส่วนที่เหลือในวันส่งน้ำดื่มครั้งแรก

11. เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ

            -โรงงานจะเริ่มออกแบบฉลากและผลิตสินค้าให้ท่าน เมื่อท่านออกใบสั่งซื้อ/PO หรือลงนามสั่งซื้อและชำระมัดจำแล้วเท่านั้น

            -ลูกค้า เป็นผู้จัดเตรียม Logo ของลูกค้าเอง และส่งไฟล์ Logo ที่ชัดและคมที่สุดให้ทางโรงงาน

            -กรณีลูกค้า ส่งไฟล์รูป QRCODE และหรือ Barcode ต่าง ๆ ลูกค้าต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่า  QRCODE หรือ Barcode ดังกล่าว ใช้งานได้จริง ไม่มีปัญหาหมดอายุ หรือสแกนไม่ได้
            (การสร้าง QRCODE/Barcode) จากเว็บไซต์ฟรีต่าง ๆ  มักมีปัญหา QRCODE/Barcode มีอายุการใช้งานสั้น ๆ  14-30 วันเท่านั้น)

            -หากโรงงานใส่ QRCODE/Barcode ในฉลากแล้ว สแกนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่า เป็นความผิดพลาดบกพร่องของโรงงาน กรณี หากมีการแก้ไขบล็อกใหม่ ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าบริการ

12.  ขอใบเสนอราคาสั่งผลิตน้ำดื่ม

       โทร 088 056 8629
       ไลน์  088 056 8629
       อีเมล์ sales@pureriwater.com