หวนจียีน

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการเเพทย์
บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท หวนจี กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท หวนจี กรุ๊ป เปิดห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อให้บริการตรวจยีน (Gene Test) ภายในประเทศจีน จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สาขาคุนหมิง (Kunming) ซินเจียง (Xinjiang) ซานตง (Shandong) เปาโถว (Baotou) เจิ้งโจว (Zhengzhou) ฝูโจว (Fuzhou) จี๋หลิน (Jilin) และ เสิ่นหยาง (Shenyang) นอกจากนี้ยังได้เปิดให้บริการตรวจยีนในประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่  2102/4 ตึกหวนจี ถ. ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI : The Board of Investment of Thailand) เพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยในระดับดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ทันสมัย โดยมีการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเป็นระบบ

https://www.huanjithailand.com