น้ำดื่มตลาดไอยรา

น้ำดื่มตลาดไอยรา
ตลาดไอยรา ศูนย์ค้าปลีก-ส่ง ขายส่ง ผลไม้นานาชนิดไทยเเละต่างประเทศ
58 หมู่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
061 819 5122
https://www.facebook.com/taladiyara