ตรวจเช็คเลข อย. แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า อย. มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Food and Drug Administration หรือ FDA

อย. มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีสาขากระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในแต่ละพื้นที่

หากเราต้องการตรวจเช็คว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพใด ๆ ได้ผ่านการรับรอง อย. หรือไม่ เราสามารถตรวจเช็ค เลข อย. หรือเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ ดังนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ อย. โดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้
https://oryor.com/oryor2015/check_product.php

2. กรอกข้อมูลเลข อย.ของผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ในช่องค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา
หากผลิตภัณฑ์นั้น มีเลขที่ อย.ถูกต้อง เราจะพบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ประมาณนี้

  • สถานะของผลิตภัณฑ์ ยังคงอยู่หรือไม่ สถานที่ผลิต ปัจจุบันยังคงอยู่หรือไม่
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นกล่มไหน กลุ่มอาหาร ฯลฯ
  • ใบสำคัญ หรือ เลขที่อนุญาต ซึ่งเป็นตัวเลข 13 หลัก
  • ชื่อผลิตภัณฑ์ (TH) ในขอบเขตประเทศไทย
  • ชื่อผู้รับอนุญาต
  • สถานที่ผลิต
  • ที่อยู่สถานที่ผลิต

3. ตัวอย่างค้นหาเลข อย. เช่น ต้องการค้นหาเลข อย. ของน้ำดื่มไอดริ้งค์ เมื่อเรากรอกข้อมูลตัวเลข อย. นี้ 1320465560039 ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฎดังภาพข้างล่างนี้

จะเห็นได้ว่า วันนี้ เราสามารถตรวจเช็คเลขที่สารบบผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย หากสงสัยหรือต้องการทราบว่า สินค้าด้านสุขภาพใด มี อย.หรือไม่ ตรวจเช็คเองได้เลย

สำหรับผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการเลข อย.ประจำผลิตภัณฑ์ของตัวเอง สามารถติดต่อแจ้งเรื่องขอจดเลขที่ อย.ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-590-7000
หรือสำนักงาน อย. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ