โรงงานน้ำดื่มเพียวริ เลิกแคปซีลหรือพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี เพียวริตี้ จังหวัดปทุมธานี โรงงานผู้ผลิตน้ำดื่ม OEM ส่งโรงแรมชื่อดัง และเจ้าของแบรนด์น้ำดื่มเพียวริ ได้แจ้งขาวประชาสัมพันธ์ว่า เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ในการปฏิบัติการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากแคปซีลในขวดน้ำดื่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี เพียวริตี้ จึงได้ประกาศเลิกใช้แคปซีลหรือพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มสำหรับลูกค้าทุกรายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลที่ควรทราบคือ ณ วันนี้ (2561) ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุน้ำดื่มกว่า 4,400 ล้านขวดต่อปี มีการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด ร้อยละ 60 ของขวดน้ำดื่มทั้งหมดที่ผลิตจำหน่าย ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกขนาดเล็กกว่า 2,600 ล้านชิ้นต่อปี แคปซีลผลิตจากพลาสติกพีวีซี มีขนาดเล็ก เบา ถูกแกะทิ้งกระจัดกระจายในสถานที่ทั่วไป และปลิวตกในท่อระบายน้ำ เพราะมีขนาดเล็ก จึงจัดการเก็บกวาดได้ยาก แคปซีลมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำ บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบก บางส่วนไหลลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง และท้องทะเล

การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำของโรงงานน้ำดื่มเพียวริ รวมถึงโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งอื่น ๆ ทั้งประเทศ เชื่อว่า จะช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงด้วย