สั่งผลิตน้ำดื่มเพื่อใช้ในช่วงฤดูร้อน เมษายน 2564 สั่งด่วน

ในช่วงหน้าร้อน เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้น้ำมากแทบทุกปี เนื่องจากมีการใช้น้ำมากเป็นพิเศษ เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และหลาย ๆ ที่มักประสบปัญหาน้ำดื่มขาดแคลน ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ

ดังนั้น หากลูกค้าต้องการใช้น้ำดื่มในช่วงเดือนเมษายน (ก่อนสงกรานต์) กรุณาสั่งผลิตน้ำดื่มล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2564 นี้ได้เลย ท่านจะได้รับน้ำดื่มก่อนเทศกาลสงกรานต์พอดี

หากสั่งผลิตหลังวันที่ 10 มีนาคมไปแล้ว โรงงานอาจจะจัดส่งน้ำดื่มให้ท่านได้ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว

ขอบพระคุณยิ่ง 
โรงงานน้ำดื่มเพียวริ ปทุมธานี
ผู้ผลิตน้ำดื่มคุณภาพ