แจ้งวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี เพียวริตี้ ขอแจ้งวันหยุดเทศกาลสงกรานต์สำหรับปี พ.ศ. 2564 โดยทางโรงงานจะหยุดรับออเดอร์น้ำดื่ม ในวันที่ 6 เมษายน 2564 และหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน จะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านผู้มีอุปการคุณรับทราบ และขอความกรุณาท่านสั่งสต็อกน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับบริการลูกค้าของท่านในช่วงวันหยุด  เพื่อความสะดวกและให้การบริการเป็นที่ประทับใจของท่านมากที่สุด กรุณาเริ่มสั่งสต็อกสินค้าสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ

ด้วยความขอบพระคุณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี เพียวริตี้