แจ้งข่าวย้ายที่ตั้งโรงงานใหม่ เพื่อรองรับกำลังผลิตที่มากขึ้นและเครื่องจักรทันสมัยยิ่งขึ้น

หจก.พี แอนด์ พี เพียวริตี้/โรงงานน้ำดื่มเพียวริ ปทุมธานี โรงงานผลิตน้ำดื่มยอดนิยมสำหรับโรงแรม โรงเรียน ศูนย์อาหาร สถานพยาบาลและร้านค้าต่าง ๆ 

ขอแจ้งข่าวการย้ายสถานที่ตั้งแห่งใหม่ของโรงงาน โดยโรงงานใหม่ตั้งอยู่ ณ 1/89 หมู่ที่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  12160 (บริเวณเดียวกันกับโกลบอลเฮ้าส์ อ.สามโคกปทุมธานี/เข้าออกประตูเดียวกัน)  เพื่อรองรับเครื่องจักรผลิตน้ำดื่มที่ทันสมัย และเพิ่มกำลังการผลิตน้ำดื่มสำหรับลูกค้าได้อย่างเต็มระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี เพียวริตี้
1/89 หมู่ที่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  12160
โทร 0 2581 5732 แฟ็กซ์ 0 2581 7534 
www.pureriwater.com