วางแผนการสั่งสินค้าและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ช่วงแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

    เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทาง หจก.พีแอนด์พี เพียวริตี้ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและปรับกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในองค์กรและเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าของทาง หจก.พีแอนด์พี เพียวริตี้ มีความปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของท่าน

    อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ ก่อให้เกิดความผันผวนในหลายประเด็น เช่น ปริมาณการสั่งสินค้าของลูกค้า ระยะเวลาที่ทาง หจก.พีแอนด์พี เพียวริตี้ ได้รับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ และมาตรการล็อกดาวน์จากทางภาครัฐ  ฯลฯ

    ทาง หจก. พีแอนด์พี เพียวริตี้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้ามากกว่าปกติ 10 วันขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันวัตถุดิบจัดส่งไม่เพียงพอจากซัพพลายเออร์บางราย อาจจะประสบปัญหาต่างๆ  ดังกล่าวมา ทาง หจก.พีแอนด์พี เพียวริตี้ จึงได้กระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หลาย ๆ ราย เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทขวดบรรจุน้ำดื่ม ซึ่งอาจจะส่งผลให้ลักษณะทรงขวดที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปได้จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติอีกต่อไป (ทั้งนี้ ทาง หจก.พีแอนด์พี เพียวริตี้ จะพยายายามสั่งสต็อกวัตถุดิบเดิมที่ใช้อยู่ให้มากและเพียงพอต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด)

    หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายขาย หรือ โทร 088 056 8629, 02 581 5732

    ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง
    โรงงานน้ำดื่มเพียวริ ปทุมธานี
    หจก.พีแอนด์พี เพียวริตี้