แจ้งวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2565

แจ้งวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2565

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี เพียวริตี้ ขอแจ้งวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่ สำหรับปี 2565 โดยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี เพียวริตี้ จะหยุดรับออเดอร์น้ำดื่มในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 และจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนแจ้งมายังท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และกรุณาสั่งสต็อกน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับการบริการลูกค้าของท่านในช่วงวันหยุด เพื่อความสะดวกและการให้บริการที่ประทับใจท่านมากที่สุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี เพียวริตี้
17 ธันวาคม 2564