น้ำดื่มหน้าร้อน ปี พ.ศ. 2566 วางแผน สั่งล่วงหน้า น้ำไม่ขาดแน่นอน

น้ำดื่มหน้าร้อน ปี พ.ศ. 2566 วางแผน สั่งล่วงหน้า น้ำไม่ขาดแน่นอน

สำหรับประเทศไทยแล้ว ช่วงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม เป็นระยะเวลาที่มีปริมาณการบริโภคน้ำดื่มมากที่สุดของทุกปี เนื่องจากอากาศที่ร้อน ทำให้ร่างกายต้องการน้ำมากกว่าปกติ และการมีเทศกาลสงกรานต์ที่ผู้คนต้องกิน ต้องเที่ยว ต้องสนุกสนาน จึงมีการใช้น้ำมาก และบางปีประสบปัญหาแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำน้อย ความขาดแคลนน้ำก็ยิ่งมากตามไปด้วย

สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพียวริแล้ว เราจะมีการเตรียมสำรองและเพิ่มวัตถุดิบ พรีฟอร์ม ฝา ขวด ปริมาณน้ำดิบสำรอง สำหรับผลิตน้ำดื่มในช่วงฤดูร้อนไว้ให้มากกว่าปกติตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์แล้ว

อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็อาจจะคาดการณ์ผิดพลาดได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ขาดน้ำดื่มในช่วงฤดูร้อน เราแนะนำลูกค้าว่า ควรสั่งน้ำดื่มสำรองล่วงไว้แต่เนิ่น ๆ อย่าง่น้อย 2 สัปดาห์ ให้หลักง่าย ๆ คือถ้าปกติใช้น้ำดื่มเดือนละ 500 แพ็ค ก็ควรสั่งเพิ่มเผื่อไว้เลย 300-500 แพ็ค  ให้คิดเสมอว่า น้ำเหลือดีกว่าน้ำขาด  ดังนั้น ให้รีบจัดเตรียมสถานที่เก็บที่วางน้ำดื่มให้พร้อมแล้วสั่งผลิตไปสต็อกสำรองไว้ล่วงหน้าได้เลย น้ำดื่มที่ใช้ดื่มในหน่วยงานของท่านจะได้ไม่ขาด

โรงงานน้ำดื่มเพียวริ เรามีการวางแผนผลิตและเตรียมการเพื่อให้มีน้ำดื่มเพียงพอสำหรับท่านเสมอ ขอเพียงท่านร่วมวางแผนและสั่งล่วงหน้าไว้ให้เร็วกว่าปกติเท่านั้น

เรื่องน้ำดื่ม มั่นใจโรงงานน้ำดื่มเพียวริ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี เพียวริตี้

1/89 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร : 0 2581 5732
แฟกซ์ : 0 2581 7534
มือถือ : 088-056-8629
ไลน์ @drinkingwater
www.pureriwater.com