สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า อย. มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Food and Drug Administration หรือ FDA

อย. มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีสาขากระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในแต่ละพื้นที่

หากเราต้องการตรวจเช็คว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพใด ๆ ได้ผ่านการรับรอง อย. หรือไม่ เราสามารถตรวจเช็ค เลข อย. หรือเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ ดังนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ อย. โดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้
https://oryor.com/oryor2015/check_product.php

2. กรอกข้อมูลเลข อย.ของผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ในช่องค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา
หากผลิตภัณฑ์นั้น มีเลขที่ อย.ถูกต้อง เราจะพบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ประมาณนี้

สถานะของผลิตภัณฑ์ ยังคงอยู่หรือไม่ สถานที่ผลิต ปัจจุบันยังคงอยู่หรือไม่
ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นกล่มไหน กลุ่มอาหาร ฯลฯ
ใบสำคัญ หรือ เลขที่อนุญาต ซึ่งเป็นตัวเลข 13 หลัก
ชื่อผลิตภัณฑ์ (TH) ในขอบเขตประเทศไทย
ชื่อผู้รับอนุญาต
สถานที่ผลิต
ที่อยู่สถานที่ผลิต

3. ตัวอย่างค้นหาเลข อย. เช่น ต้องการค้นหาเลข อย. ของน้ำดื่มไอดริ้งค์ เมื่อเรากรอกข้อมูลตัวเลข อย. นี้ 1320465560039 ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฎดังภาพข้างล่างนี้