น้ำดื่มของเรา

น้ำดื่มของเรามีมาตรฐานความสะอาด

น้ำดื่มของเรามีมาตรฐานความสะอาด เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย

โรงงานน้ำดื่มของเรามีมาตรฐานความสะอาดเทียบเท่าห้องปลอดเชื้อ

น้ำดื่มของเรามีมาตรฐานความสะอาด เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย จัดส่งสำนักงาน สถานประกอบการ โรแรม รีสอร์ท ฯลฯ ทั่วประเทศ โรงงานและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารหลายสถาบัน