น้ำดื่มของเรา

น้ำดื่มสะอาด มั่นใจทุกกระบวนการผลิต

น้ำดื่มสะอาด มั่นใจทุกกระบวนการผลิต

น้ำดื่มสะอาด

ระบวนการแยกโมเลกุลของน้ำจากสารละลายต่าง ๆ ที่ปนในน้ำ ทำให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีโลหะหนัก หรือสารจำพวก สารตะกั่ว สารหนู สารปรอท ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อมะเร็งใด ๆ