น้ำดื่มของเรา

ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดใน “ตราสินค้า” ของท่าน

น้ำดื่มเพียวริ สั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดใน "ตราสินค้า" ของท่าน

น้ำดื่มเพียวริ น้ำดื่มสะอาด เราคือโรงงานผลิตน้ำดื่มคุณภาพ

น้ำดื่มเพียวริ ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดใน “ตราสินค้า” ของท่าน ได้มาตรฐาน จัดส่งสำนักงาน สถานประกอบการ โรแรม รีสอร์ท ฯลฯ ทั่วประเทศ โรงงานและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารหลายสถาบัน