น้ำดื่มของเรา

โรงงานผลิดน้ำดื่มคุณภาพ

โรงงานผลิดน้ำดื่มคุณภาพ

เราคือโรงงานผลิดน้ำดื่มคุณภาพ

น้ำดื่มสะอาด ได้มาตรฐาน จัดส่งสำนักงาน สถานประกอบการ โรแรม รีสอร์ท ฯลฯ ทั่วประเทศ โรงงานและน้ำดื่มของเราผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารหลายสถาบัน